883 578 777 szkoleniepsow-lupus@wp.pl

Plac szkoleniowy w centrum Białegostoku przy ul. Hetmańskiej

Kursy indywidualne i grupowe

Posłuszeństwo, przygotowanie do wystaw i egzaminów, zajęcia z obrony

Szkolenie prowadzone przez licencjonowanych instruktorów Związku Kynologicznego w Polsce

Sprawdź naszą ofertę

ZOBACZ